Haber Listemiz


İdrar Tutamama, Alt Islatma, Çiş Kaçırma

Gönderilri 8th Dec 2009 @ 2:02 PM

İDRAR TUTAMAMA     
İdrar tutamama ABD’de yıllık 10–20 milyar gidere neden olmaktadır. Bu problemden; erişkin yaştaki bayanlar, orta yaştaki bayanlar ve yaşlı hastalar şikâyetçi olmaktadır. İdrar kaçırmalar içerisinde en sık görülen Stres Inkontinans’tır. ‘’ Stres Inkontinans’’ karın içi basıncının artmasına bağlı olarak idrar kaçırmadır. Buna örnek olarak öksürme, aksırma, gülme, ağır kaldırma ve günlük aktiviteler verilebilir.
İdrar kaçırma ölçümü yoktur. Seyrek idrar kaçırmalar bile sosyokültürel problemlere yol açmaktadır. Stres Inkontinans, hastalar için sosyal bir problem olduğundan ve yaşlanmanın doğal bir sonucu gibi düşünüldüğü için, gerek doktorlarca gerekse hastalar tarafından rapor edilmektedir.
 Stres Inkontinans,30 yaş üzeri her 4 kadından birinde, 35 yaş üzeri her 5 kadından birinde ve 65 yaş üzeri her 3 kadından birinde görülebilen bir problemdir.
Özellikle menopoz sonrasında, çok doğum yapmış, zor doğum yapmış kadınlarda ve nadiren hiç doğum yapmamış genç kızlarda görülür. Yapılan araştırmalarda kadınların%25 ‘i hayatlarının her hangi bir döneminde Stres Inkontinans ile yüz yüze gelmektedir.
İdrar kaçırma görülen kadınların %70 ‘inin doktora başka nedenlerle müracaat ettiği, yapılan muayene ve görüşme sırasında hastalığın varlığı tespit edildiği görülmektedir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Stres Inkontinans tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ameliyat öncesi tedavi yöntemleri; bio feedback, kasık kaslarının güçlendirilmesi, menopozda hormon ve elektrikle uyarmadır(stimülasyon). Ameliyatın komplikasyonları çok nadirdir. Bunlar arasında; idrar borusunda yaralanma, mesane yaralanmaları ve operasyon sonrası uzun süreli geçici sonda takılması görülebilir.
Tedavi; kolay, güvenilir bir şekilde kısa süreli anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatta mesane boynu kolye gibi, dokuya alınır (özel bir materyalle). Tedavide 5 yılda %85 oranında başarı sağlanmıştır. Tedavi sonrası, sonda 1 gün süreyle takılır. Hasta idrar yatıktan sonra evine yollanır. Bu konuyla ilgili üroloji polikliniği, kadın hastalığı ve doğum polikliniği multidisipliner bir yaklaşımla hizmet vermektedir.